Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně soukromí

Provozovatel aplikace English Me, společnost Vitware s.r.o., IČ 28815858, (dále jen ‘Provozovatel’) se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí. Provozovatel se zavazuje chránit Vaše osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel nikdy neprodá ani žádným způsobem nepronajme Vaše osobní údaje nikomu jinému. Provozovatel nikdy bez Vašeho souhlasu nebo pokud zákon nebude vyžadovat jinak, nebude sdílet Vaše osobní data, která nám poskytne online.

Jaké informace ukládáme

Pro registraci je nutné zadat osobní e-mailovou adresu a přístupové heslo. Tyto informace se ukládají pouze za účelem identifikace uživatel a povolení vstupu do aplikace. E-mailovou adresu používáme pro zasílání informací např. o končícím předplatném a další kontakt mezi provozovatelem a uživatelem. Pro vytvoření objednávky předplatného se zadávají fakturační údaje objednatele, které se uvádí na faktuře a v účetní dokumentaci provozovatele.

Aplikace shromažďuje údaje o chování uživatele v aplikaci, vede přehled všech jím spuštěných aktivit, zadaných odpovědí, výsledků apod. Tyto informace slouží pro pohodlí uživatele, mapování jeho pokroku atd. Provozovatel tyto informace používá pro vylepšování funkčnosti aplikace. Pokud je uživatel členem jedné či více uživatelských skupin, mohou mít přístup informacím o jeho práci v aplikaci (včetně uživatelského jména, nikoliv však e-mailové adresy, adresy atd.) další členové skupiny (správce skupiny, učitel, rodič atd.)

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Po zadání jakýkoliv osobních údajů, Provozovatel získává Váš dobrovolný souhlas s uložením poskytnutých údajů do databáze společnosti a k jejich dalšímu zpracování na našich stránkách v souladu s platnými právními předpisy. Všechny tyto informace sdílí každý uživatel dobrovolně a na vlastní nebezpečí.

Soubory Cookie

Provozovatel v aplikaci používá soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti a k přihlášení do aplikace.